top of page

HAKKINDA

                 İyi , kötü , güzel , çirkin gibi kavramlar görecelidir ,  diğer bir deyişle   kişiye özeldir .Konu mimari proje olunca mimar kendi tasarım anlayışından  elbette  ödün vermek istemeyecektir . Mimarın görevi ;

mimari faliyetin  ana öğelerinden biri olan talep eden  tarafın  ihtiyaçlarını ve beğenilerini  iyi anlmak , bu ihtiyaçlara karşılık gelen mimari projeyi üretirken kendi tasarım felsefesinin nefesini de üflemek olmalıdır . Talep eden tarafı küçümseyen  egosantrik mimari üretim faliyetinin yaşaması ve kabul görmesi mümkün değildir. 

                                                                                                         Alper USTACI

bottom of page